Georg Christian Oeder

Georg Christian Oeder

Beskrivelse av Utstein kloster i 1758

Georg Christian Oeder (1727–1791), lege, botaniker og økonom, beskrev i 1758 gårdsdriften på Utstein kloster utenfor Stavanger. Dette var en storhetstid i gårdens historie takket være den energiske og dyktige eieren, Christopher Garmann (1720–1779) . Beskrivelsen gir et interessant innblikk i gårdsdrift på 1700-tallet og er av interesse også i et regionalt og nasjonalt perspektiv. Oeders beskrivelse var på tysk og ble aldri trykt. Den er nå for første gang oversatt til norsk og er i tillegg utstyrt med fyldige kommentarer.


Peter Wagner (1942), pensjonert universitetslektor ved Botanisk Museum og Centralbibliotek i København. Han har arbeidet med vedanatomi og vitenskapshistorie, især botanikkens og hagekunst ens historie i det 18. århundre.


Nils Voje Johansen (1962), universitetslektor ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har i mange år arbeidet med blant annet vitenskapshistorie med vekt på dansk-norsk matematikk-, astronomi- og kartografihistorie i perioden 1750–1850.


Athene Forlag DA

Athene Forlag DA


Org. nr: 986 173 757


post@athene-forlag.no

Athene Forlag DA


Org. nr: 986 173 757


post@athene-forlag.no