Abels bevis

Abels Bevis

I 1824 ga Niels Henrik Abel et endelig bevis for at algebraiske likninger av femte grad generelt ikke er løsbare ved rotutdragning. I denne boken viser Peter Pesic hvor viktig denne oppdagelsen var. Han får også frem det menneskelige dramaet knyttet til historien. Abel var 21 år da han for egen regning fikk trykket sitt bevis og han døde fem år senere på terskelen til å få den internasjonale anerkjennelsen han lengtet etter.


Pesics fortelling begynner lenge før Abels tid, den starter med de gamle grekerne og fortsetter helt frem til våre dager – for Abels bevis forandret synet vårt på matematikk og matematikkens forhold til den «virkelige» verden.


Boken er pedagogisk lagt opp:


  • Brødteksten forteller historien opp mot Abels bevis, og om hva som skjedde i ettertid. Her er det minimalt med matematisk formelspråk.
  • I tillegg er det matematikkbokser for den som vil fordype seg i matematikken, på et nivå tilpasset elever på videregående skole.
  • For den som har kommet hakket lenger – altså universitetsnivået – er Abels originalartikkel fra 1824 inkludert i boken, med utfyllende kommentarer.


«Abels bevis for umuligheten av å løse femtegradslikningen (i det minste slik problemet opprinnelig var formulert) er et oppsiktsvekkende vendepunkt i matematikkens idéhistorie, et område som flere burde kjenne til. Pesics bok er et bra sted å begynne å lære om dette viktige kapittelet av åndshistorien.»

Fernando Q. Gouvêa, Scientific American


Athene Forlag DA


Org. nr: 986 173 757


post@athene-forlag.no