Historiske småskrifter

Historiske småskrifter

4. Medaljen for Borgerdaad

Da borgerdådsmedaljen ble innstiftet i 1819 var den ikke bare den første norske belønningsmedalje, men også den eneste inntil St. Olavs orden ble opprettet i 1847. Medaljen var ment til bruk for udmærket Flid og Duelighed ved Forligelses Væsenet og andre lignende Ombud og Fortjenester af Kongeriget Norge. Medaljen for Borgerdåd i gull er Norges høyest rangerte sivile utmerkelse og rangerer over St. Olavs orden.


Boken tar for seg historien fra opprettelsen av forlikskommisjonene i 1795 til det ble besluttet å ikke lenger dele ut medaljen i 2004. Både den danske forløperen til medaljen samt alle de forskjellige versjonene av den svensk/norske medaljen er utførlig beskrevet. De ulike gravørene, myntverkene og bedriftene som var involvert er gjennomgått. Alle viktige avgjørelser samt ­bakgrunnsdokumenter for disse er helt eller delvis gjengitt. Tre av personene som ble tildelt medaljen er også presentert i egne kapitler, dette er Salve Nielsen (1822), Hans Gasmann (1822) og Inger Helena Johnsdatter (1851).


Det er oversikt over alle personer som er tildelt medaljen fra opprettelsen til det kom en ny utgave av medaljen med portrettet av Kong Haakon VII i 1907, samt begrunnelse for tildelingene. For gullmedaljer er oversikten komplett fram til den foreløpig siste tildelingen i 1995.3. – Gud for noen deilige bøker

      Utvalgte godbiter fra Jonas Skougaards samlinger

Jonas Skougaards boksamling var unike i norsk sammenheng. Den gedigne samlingen er i sin helhet registrert i bokverket Jonas Skougaard. Katalog over hans samling I-IV. De fleste av hans mest attraktive bøker ble solgt på auksjon, og fra disse auksjonskatalogene og tilhørende prislister, er det mulig å se hvordan bøkene ble vurdert i samtiden. Dette gjør også at vi nå, femti år senere, kan vurdere bøkene og prisene i et historisk perspektiv.


Imidlertid var det et knippe eksklusive bøker som ikke ble solgt på auksjon og som i ettertiden har levd et liv så og si i tussmørket. De foreliggende arti​klene tar for seg disse bøkene og forteller historien om hva som skjedde med dem. Hver enkelt bok er nøye beskrevet, og i den grad vi kjenner deres videre historien, er den gjengitt. Bøker vi har klart å oppspore er dessuten avbildet sammen med beskrivelsen.


Denne bokutgivelsen er et samarbeid mellom Bibliofilklubben og Athene Forlag.

2. Georg Christian Oeder

    Beskrivelse av Utstein kloster i 1758

Georg Christian Oeder (1727–1791), lege, botaniker og økonom, beskrev i 1758 gårdsdriften på Utstein kloster utenfor Stavanger. Dette var en storhetstid i gårdens historie takket være den energiske og dyktige eieren, Christopher Garmann (1720–1779) . Beskrivelsen gir et interessant innblikk i gårdsdrift på 1700-tallet og er av interesse også i et regionalt og nasjonalt perspektiv. Oeders beskrivelse var på tysk og ble aldri trykt. Den er nå for første gang oversatt til norsk og er i tillegg utstyrt med fyldige kommentarer.


1. Regattaen i Stavanger 1868

   – menneskene og medaljene 

Den første norske fiskeriutstillingen ble arrangert i Ålesund i 1864. Året etter arrangerte Bergen den første inter­nasjonale fiskeriutstillingen i Norge. Utstillingene hadde til hensikt å vise frem ulike båter og fiskeredskap. Da Stavanger i 1868 arrangerte en regatta, var dette første gang båtene ble målt mot hverandre i fredelig kappestrid.


Nylig dukket det opp en hittil ubeskrevet norsk 1800-talls medalje. Medaljen ble laget i anledning av Regattaen i Stavanger i 1868 og ble produsert på oppdrag av Kristiania Seildugsfabrik.


På medaljen er det inngravert navn på mottager på revers samt at det på randen er gravert Hermed følger 320 alen seildug. Ut fra dette var det mulig å finne ut mer om medaljen og mottageren, og det åpenbarte seg en interessant historie rundt den nye medaljen.


Athene Forlag DA


Org. nr: 986 173 757


post@athene-forlag.no